Verslag Brainstormavond 250 jaar Hoonhorst

30 mei 2017

Marian heet iedereen welkom en bedankt de aanwezigen voor hun komst. Marian licht kort toe wanneer Hoonhorst 250 jaar bestaat en dat we als werkgroep hebben bedacht om een historische weekend te houden op 16 en 17 mei. Omdat we graag willen dat het een feestjaar wordt voor het hele dorp willen we vanavond aan de hand van drie vragen graag met de afgevaardigden van de verschillende buurten en verenigingen brainstormen over hoe we het 250 jarig bestaan van Hoonhorst kunnen vieren. Vervolgens worden groepen van ongeveer zes personen gemaakt om te brainstormen over de drie vragen. Tot slot, mochten jullie ons willen bereiken dan kan dat via hoonhorst250@pbhoonhorst.nl.

Hierna hebben we per vraag de uitkomsten van de verschillende groepen opgenomen.

Vraag  1: Op welke manier kunnen we 250 jaar Hoonhorst vieren?

 • Op een uitbundige manier voor jong en oud;
 • Niet alleen kijken naar het verleden maar ook de toekomst (verleden – heden – toekomst);
 • Terug in de tijd, bijv. oude ambachten laten zien;
 • Bekendheid in Overijssel en Nederland;
 • Namen van gebouwen waar vroeger de middenstand zat visueel maken;
 • Bij de ingangen tot Hoonhorst een oude poort plaatsen met Hoohenhorst of bij de toegangswegen iets blijvends bijv. bord of foto;
 • Alle feesten gedurende het jaar in het thema van 250 jaar, waarbij in elke maand een activiteit georganiseerd wordt:
  • Januari – Vuurwerk;
  • Februari – Carnaval;
  • Maart – Toneel;
  • April – Koningsdag;
  • Mei – Historisch weekend;
  • Juni – Sproeifeest;
  • Juli – Concours;
  • Augustus – Dorpspleinfeest;
  • September – Kachel FM;
  • Oktober – Oktoberfest;
  • November – ?;
  • December – Kerstmarkt/ kerstnacht/kerkdienst oude stijl.
 • Koninklijk paar uitnodigen voor Koningsdag;
 • Muziekfestival;
 • Ouderwetse kermis;
 • Jeugdsoos workshops laten organiseren;
 • Sporttoernooi houden/sportcircuit;
 • Een tentoonstelling;
 • Koersbal toernooi in 2020 in Hoonhorst (dus het toernooi moet in 2019 gewonnen worden);
 • Vieren op basis van thema’s (krachten van Hoonhorst): noaberschap, natuur, samenwerken, verenigingsleven, landgoederen (openstellingen en rondleidingen), buurtschappen, vrijwilligersprojecten;
 • Historische verhalenavond;
 • Interactieve quiz met de buurt en vrienden (doen/denken/weten/durven) toekomst vragen / fantasie, uitbeelden en dingen maken;
 • Website opzetten.

 

 

Vraag  2: Hoe zouden we het historische weekend of dag vorm kunnen geven?

 • De opmerking wordt geplaatst of het historisch weekend niet te vroeg in het jaar is en het hoogtepunt van 250 jaar Hoonhorst daardoor misschien te vroeg is;
 • Levend museum;
 • Betekenis “Hoonhorst”;
 • Tijdspad per wijk/straat/buurt zodat er een route door het dorp gevolgd kan worden;
 • Praatpaal à la Lemelerberg;
 • Historisch eten/buffet met oude gerechten;
 • Herauten te paard/dorpsomroeper om de feestdag aan te kondigen. Dorpsomroeper of dorpsgek?;
 • Feest in klederdracht van die tijd. Iedereen van jong tot oud (denk bijv. aan het Dickensfestijn).
 • Straatversiering die week in oude stijl;
 • Oude kinderspelen vs. moderne spelen;
 • Feest naar oud gebruik (bijv. boerenbruiloft) met oud Hollandse spelen, muziek en een autovrij dorp;
 • Folklorische/historische optocht;
 • Schatgraven;
 • Oorlogsverhalen;
 • Fiets-, brommer- en/of wandeltocht (eventueel verlicht) langs boerderijen / oude monumenten
 • Straatnamen van vroeger of de nummers die vroeger werden gebruikt zoals Lenthe B153 (Doevelersteeg 9);
 • App maken voor de kinderen;
 • Openluchtspel over vroeger à met paard en wagen een toneelstuk uitvoeren;
 • “keten”-route: jongeren/tieners langs de “keten” gaan met elk een eigen thema/sensatie;
 • Filmen met een drone;
 • De slag om Hoonhorst in spelvorm;
 • Toertocht voor oude tractoren, oldtimers, paarden, brommers etc. ;
 • Antiekmarkt / veiling / erfhuus;
 • Lezingen;
 • Muziek van toen tot nu;
 • Knalfeest voor en door Hoonhorst.

 

Vraag  3: Hoe kunnen we de historie levend houden?

 • Scholen erbij betrekken, door bijvoorbeeld dialectlessen;
 • Boom planten met plaquette en koker met voorspelling over: Hoe ziet Hoonhorst er over 250 jaar uit? (De Schat van Hoonhorst);
 • Markeren van de oude kerk op het kerkplein en daar waar kan een muurtje boven de grond laten uitsteken (zoals Pompeï);
 • Hoonhorster lied (op YouTube);
 • Met kleine foto’s van Hoonhorst gezamenlijk een grote foto maken;
 • Hoonhorster biertje;
 • Namen van toen;
 • Doorkijk lijsten met daarnaast een afbeelding van hoe het vroeger was;
 • Boek 250 jaar Hoonhorst/Hoonhorst over 250 jaar voor alle inwoners;
 • Blijvend monument;
 • Levenslijn van Hoonhorst;
 • Stoeptegeltjes met ‘oude’ afbeelding (oude kerk, oude Potstal etc.).

 

Last modified: 20 maart 2019

Comments are closed.