Werkgroep Historische Dag

Vanaf begin 2017 wordt er al hard gewerkt om 2020 tot een mooi jaar te maken. We zijn begonnen met een projectgroep om samen een soort van invulling te geven aan het historisch jaar. Vanuit de projectgroep zijn er verschillende werkgroepen ontstaan. En dit kopje zal voornamelijk gevuld worden met nieuws vanuit de werkgroep historische dag.

Inmiddels zijn de plannen min of meer concreet, wij gaan een historische dag organiseren op 16 mei 2020! Hiervoor zijn de buurten en buurtschappen gemobiliseerd om hun steentje bij te dragen. Dit alles is voortgekomen uit de eerste brainstormavond welke in januari 2017 gehouden werd. Op deze avond is geïnventariseerd hoe men dit feestjaar voor zich zag . Hier zijn wij als projectgroep mee aan de slag gegaan. Uit deze avond kwamen verschillende thema’s naar voren welke men graag nog eens terug wilde zien. Op wat voor manier dan ook. De buurten weten inmiddels met welke thema’s ze aan de slag kunnen, en waar ze terecht kunnen voor informatie. Wij hopen dat het een memorabele dag wordt die zaterdag in Mei 2020!

Comments are closed.