Werkgroep PR

De werkgroep PR ondersteunt de Stichting Hoonhorst 250 door:

Het verzorgen van een éénduidige communicatie via de reguliere en social media kanalen rondom alle activiteiten voorafgaande aan en  gedurende de festiviteiten die verband houden met 250 jaar Hoonhorst en het feestjaar 2020.

Hierin is reeds een belangrijke stap gezet door het ontwerp & realisatie van een (nieuw) dorpslogo, die door elke groep, vereniging en alle overige betrokken instanties zoveel als mogelijk gebruikt kan worden in ieders communicatie.

Uit dit dorpslogo is in nauwe samenwerking met de Oranjevereniging de nieuwe dorpsvlag van Hoonhorst ontstaan. Deze dorpsvlag is tijdens Koningsdag 27 april 2019 officieel onthuld door burgemeester Erica van Lente. Het dorpslogo en de nieuwe dorpsvlag zijn ook in de toekomst (na 2020) nog steeds te gebruiken door iedereen in Hoonhorst. Hierdoor is er sprake van een blijvende en tastbare herinnering aan het feestjaar 2020.

Daarnaast kan de PR groep Hoonhorst 250 ondersteuning verlenen aan de diverse projectgroepen, zodat zij zich kunnen focussen op hun eigen kerntaak. De PR groep kan in nauw overleg met de betreffende groep de eventueel gewenste communicatiekanalen en/of mediacontacten inzetten middels de gewenste éénduidige communicatie.

Comments are closed.