Over Hoonhorst 250

In 2020 bestaat het dorp Hoonhorst 250 jaar. Dit moment willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Onder het motto ‘Samen zijn we Hoonhorst’ zijn zijn in 2017 alle buurten, verenigingen, stichtingen en besturen uitgenodigd om mee te denken hoe we het jubileumjaar kunnen vieren.

Om dit te vieren is vervolgens Stichting Hoonhorst 250 opgericht zodat we met het gehele dorp in 2020 het feestjaar te kunnen vieren. Vanuit de Stichting Hoonhorst 250 zijn verschillende werkgroepen gevormd, namelijk: 

  1. Werkgroep PR: met als taken het opzetten van een website en een logo, uitnodigen van het Koningshuis, zorgdragen voor promotie, financiële middelen en social media.
  2. Werkgroep historisch weekend: met als taken een plan maken voor het historisch weekend/dag in mei 2020, buurten betrekken bij de organisatie, input van de brainstormavond gebruiken om het historisch weekend voor alle leeftijden te organiseren met als overkoepelend thema een levend museum met verschillende tijdspaden door het hele dorp.
  3. Werkgroep jaaractiviteiten: met als taken koppeling van het thema 250 jaar Hoonhorst aan de bestaande jaaractiviteiten van de diverse verenigingen, onderlinge afstemming tussen de verenigingen en het maken van een plan om te bekijken of er (aanvullende) financiële middelen nodig zijn voor de verenigingen.
  4. Werkgroep historisch behoud: met als taken samen met de historische werkgroep Hoonhorst blijvende onderdelen in het dorp te realiseren, het ontwikkelen van een fotoboek met afbeeldingen van het feestjaar, waarvoor de input vanuit de brainstormavond gebruikt kan worden met als centrale vragen: hoe kunnen we de historie levend houden en hoe ziet de toekomst van Hoonhorst eruit?

Comments are closed.