Hoonhorst in de aanloop naar 250-jarig jubileum

20 februari 2018

Na de geweldige eerste brainstormbijeenkomst met een afvaardiging van alle buurtschappen en verenigingen op 16 mei 2017 bij het Anjerpunt in Kappers wordt het tijd om u bij te praten.

In 2020 bestaat Hoonhorst 250 jaar. Hoewel dit anno 2018 nog ver weg lijkt, wordt er achter de schermen al hard gewerkt samen met de betrokken Hoonhorsters om 2020 tot een onvergetelijk jaar te maken.

De stichting Hoonhorst 250 jaar is op 13 april 2018 officieel opgericht bij de notaris met de volgende bestuursleden: Marian Spin (voorzitter), Ria Tensen (secretaris) en Myrthe Assink (penningmeester). Daarnaast is er ook een projectgroep in het leven geroepen, bestaande uit Laura van den Berg, Ivo Braam, Eline Elshof en Karin Huitink. De projectgroep heeft op haar beurt een coördinerende en bewakende rol richting de verschillende werkgroepen en zijn verantwoordelijk voor de financiële begroting. Ieder bestuurs- en/of projectgroepslid heeft een voorzittersrol in één van de werkgroepen.

Samen met jullie als enthousiaste dorps-/buurtbewoners willen we het jaar 2020 tot een mooi jubileumjaar maken waarbij de inzet van velen gevraagd zal worden. We nemen de Hoonhorster dan ook graag mee naar de opgerichte werkgroepen.

Werkgroep jaaractiviteiten
Leden: Ivo Braam en Bennie Zwakenberg.

In Hoonhorst worden door het jaar heen natuurlijk al verschillende fantastische activiteiten georganiseerd. Hier kunnen we als Hoonhorst trots op zijn! Om in het jubileumjaar tijdens al deze activiteiten 250 jaar Hoonhorst als een soort rode draad terug te laten komen, is er het plan opgevat om een soort ‘Wie is de Mol’-spel te maken. Met op elk evenement een nieuwe aanwijzing. Als er iemand is die hier graag bij wil helpen horen wij het graag want vele handen maken ligt werk.

 

Werkgroep historisch behoud
Leden: Myrthe Assink, Eline Elshof, Harold Verkouw, Mirjam Bot, Kees Koopman, Annie Braam, Wim Schrijver, Herman Lankhorst, Jolanda Roord, Margreet Oosterwijk, Willy Dekker.

De werkgroep historisch behoud is gevormd door enkele enthousiaste inwoners, een afvaardiging van de Historische Kring Hoonhorst en een tweetal bestuursleden van Stichting 250 jaar Hoonhorst. Na een brainstormavond zijn er verschillende subgroepjes gestart met het uitwerken van een vijftal plannen. Deze worden getoetst op onder andere haalbaarheid. Zo wordt momenteel onderzocht of het mogelijk is om oude boerderijnamen en de geschiedenis van de oude Koningsweg zichtbaar te maken. Daarnaast wordt gekeken of het mogelijk is om de agrarische historie zichtbaar te maken, hoe het dialect levend gehouden kan worden en of de oude kerk weer zichtbaar kan worden gemaakt. Hoe? Dat wordt onderzocht en blijft nog even onder ‘ons’.

 

Werkgroep PR
Leden: Laura van den Berg, Menno Reemeijer, Paul Schrijver, Wim van Lenthe, Ben Velders, Irma Broeks, Jarno Dingerink, André Hurink en Karin Huitink.

Alles valt of staat natuurlijk met goede PR en communicatie. De werkgroep PR is dan ook al geruime tijd bezig met de voorbereidingen op het jaar 2020, maar ook de weg er naar toe. Zowel lokaal, regionaal als nationaal wordt er getracht Hoonhorst op de kaart te zetten. Dit gaat niet alleen via krant, website en zoals nu via het Dorpsblad, maar ook via sociale media. Iedere doelgroep moet bereikt worden, van jong tot oud. De komende tijd zullen deze kanalen dan ook zichtbaar worden. Uiteraard komt er ook een logo en nog veel meer moois. Wordt vervolgd….

 

Werkgroep historische dag:

Leden: Marian Spin, Ria Tensen, Junell van Dam, André Klein Herenbrink, Lars Tensen, Herbert Hartkamp en Anneloe Spin.

De opdracht van de werkgroep is een plan te maken en uit te voeren voor de historische dag op zaterdag 16 mei 2020, buurten betrekken bij de organisatie, input van de brainstormavond gebruiken om de historische dag voor alle leeftijden te organiseren met als overkoepelend thema een levend museum met verschillende tijdspaden door het hele dorp.

Inmiddels heeft de werkgroep een aantal bijeenkomsten gehad, en zijn we ons aan het oriënteren hoe we vorm willen geven aan deze historische dag. Er is een werkbezoek en contact geweest met Den Ham, waar jaarlijks een historisch schouwspel wordt georganiseerd. Dit heeft gezorgd voor heel veel inspiratie en ideeën. De werkgroep zal binnenkort contact zoeken met de aanspreekpunten van de buurtschappen/verenigingen (welke ook aanwezig waren op de brainstormavond) en zal dan verder duidelijkheid geven wat er van iedereen verwacht wordt.

 

……. We houden u op de hoogte!

 

 

Last modified: 21 maart 2019

Comments are closed.