De Schuilhut voor het DNA mag gebouwd worden

17 december 2018

De Schuilhut voor het DNA Hoonhorst mag gebouwd worden. Wat betreft archeologische waarde op deze grond heeft de archeologische dienst zijn goedkeuring gegeven. Voor het DNA Hoonhorst is de historische werkgroep Hoonhorst, samen van een werkgroep van Hoonhorst 250  al bijna twee jaar bezig om iets zichtbaars te maken in het kader van het DNA van Dalfsen.

De gemeente Dalfsen heeft een bedrag uitgetrokken om iets te realiseren wat direct verband houdt met de geschiedenis van het dorp of de omgeving. Na heel veel vergaderingen en overleg is daar een schuilhutplan uitgekomen en wel op een belangrijk punt waart twee historische wegen elkaar kruisen.

Dit betreft de Twentseweg (nu Molenhoekweg) als oude handelsweg van Kampen naar Osnabruck die al genoemd wordt in de 13e eeuw. De andere weg, al genoemd in het jaar 940, vanaf de Ierthe over Hoonhorst via Archem bij Ommen naar het Duitse Essen. Deze weg werd de Koningsweg (nu de huidige Koelmansstraat en de Oude Vechtsteeg) genoemd omdat zowel de hoven Ierthe, de Olstohof bij Olst en huize Archem eigendom waren, eerst van het Duitse rijk, maar later van het klooster in Essen. Goederen van de hoven werden via deze weg vervoerd. De hoven lagen op een “daggaans afstand” van elkaar, wat wil zeggen met handkarren of met karren getrokken door vee of paarden.

Medio 2018 hebben wij een tekening, compleet met begroting bij de projectgroep van de gemeente ingediend en goedkeuring gekregen voor ons plan. Maar als snel kwamen er problemen in beeld, toen bleek dat juist op deze kruising een hoge archeologische bescherming ligt. De grond is in het bezit van Landschap Overijssel. Het betreft de locatie bij Veldhuis, daar waar nu een bank staat.

Na enige vertraging hebben we de plannen opnieuw ingediend bij de gemeente die het heeft doorgestuurd aan de regionale archeologische dient. De bijgevoegde foto van een schuilhut is niet geheel gelijk aan het plan wat wij hebben ingediend, maar geeft een goede weergave. Ook zal er op dit punt een Bentheimer zandsteenmonument geplaatst worden met opschrift en bij de Papenallee ook een monument met opschrift over het ontstaan van die weg als toegangsweg van de katholieken van Dalfsen, via het Kleine Veer naar de kerk te Hoonhorst in de tijd na de reformatie.

De regioarcheoloog heeft een reactie gegeven op de vraag of er een archeologisch onderzoek plaats moet vinden voor de schuilhut. Hieronder kunnen jullie haar reactie lezen:

“Wat een mooi initiatief en de plek is ook echt mooi. Vonden ze vroeger ook al… Het is een terrein van hoge archeologische waarde. Daar zijn we altijd heel voorzichtig mee. Het plaatsen van een schuilhut is, wat mij betreft, geen probleem. Ik begreep uit de meegestuurde stukken dat de gaten voor de zes palen geboord gaan worden en niet uitgegraven. Uit/ingraven is op deze plek geen goed idee. Boren geeft een relatief kleine verstoring en schaadt het monument het minst.

Zolang de verstoring blijft bij het boren van zes gaten voor het plaatsen van palen is er geen onderzoeksplicht.”

Bovenstaande houdt in dat er dus alleen geboord mag worden om de palen van de schuilhut te plaatsen, waardoor er geen archeologisch onderzoek nodig is. Bij uit- en ingraven van de palen is alsnog een archeologisch onderzoek nodig.

Juist net voor het eind van het jaar kregen we een prachtig bericht dat de locatie goed is bevonden, mits wij voldoen aan een aantal voorwaarden. Nu nog de procedure starten voor een bouwvergunning. Zoals het nu lijkt kunnen we in 2019 aan het bouwen met de schuilhut, daarvoor zijn we nog wel vrijwilligers nodig, daar komen we zeker op terug. Ik vond het in elk geval zo’n mooi bericht dat dit gelijk met de bevolking gedeeld moet worden.

Last modified: 20 maart 2019

Comments are closed.